Address: CUIJIAZHUANG DEVELOPMENT ZONE.DAQIUZHUANG VILLAGE.JINGHAI COUNTY.TIANJIN.CHINA
BAIYI ROAD.DAQIUZHUANG VILLAGE.JINGHAI COUNTY.TIANJIN.CHINA
Zip:301609
Alibaba:liyuanda.en.alibaba.com
Tel:86-22-59518977   86-22-59518966   86-22-59518858
Fax: 86-22-59518955
Tel:  86-18920901085  86-18920303001